Mobilități Erasmus de formare profesională

Beneficii

Dezvoltarea profesională:
Dobândirea de noi cunoștințe și abilități, familiarizarea cu practicile din alte țări, creșterea încrederii în sine și a abilităților de adaptare la medii noi.
Dezvoltarea personală:
Îmbunătățirea abilităților de comunicare și interculturale, dezvoltarea relațiilor interpersonale și a rețelei de contacte profesionale, creșterea gradului de satisfacție profesională și a motivației.
Îmbunătățirea carierei:
Dezvoltarea profilului profesional, acces la resurse și echipamente moderne din cadrul instituțiilor de învățământ partenere.
2023-2024
MOBILITATI DE FORMARE
Programul Erasmus+ susține dezvoltarea profesională a personalului din domeniul educației prin stagii de formare în străinătate.
2024-2025
MOBILITATI DE FORMARE
Programul Erasmus+ susține dezvoltarea profesională a personalului din domeniul educației prin stagii de formare în străinătate.

Petroleum Geology

Updated: aprilie 21, 2022
Nivel intermediar

Ability to realize and coordinate the activities in petroleum Geology and Geophysics domain; Technological expertise within ReservoirnGeology and Well Geophysics area and knowledge of current trends and opportunitieswithin these areas; Ability to combine technological expertise with  knowledge of Economics, Management, organization and project work and to examinetechnological solutions in a business and social perspective; Ability

Hydrocarbon Transportation, Storage and Distribution

Updated: aprilie 21, 2022
Nivel intermediar

Petroleum and Gas Engineering

Updated: aprilie 21, 2022
Nivel intermediar

INFORMATION ON SKILLS AND CURRICULUM Ability to coordinate and supervise drilling, production and workover processes; Technological expertise within the petroleum area and knowledge of current trends and opportunities within this area; Ability to use dedicated drilling–production software; Ability to combine technological expertise with knowledge of economics, management, organization and project work and to examine technological