Mobilități Erasmus de formare profesională

DOSAR MOBILITATE PREDARE ERASMUS+

Se depun la Decanat urmatoarele acte care vor constitui dosarul candidatului:

 • CV + LISTA DE LUCRARI
 • EXTRAS DE CONT
 • CARTE DE IDENTITATE-COPIE
 • Cererea de deplasare externă semnată şi aprobată de Decan şi Directorul de Departament (din care să rezulte inclusiv acoperirea activităţilor didactice din ţară) cu cel putin 15 zile înainte de plecare, care ulterior va merge spre aprobare catre Consiliul de Administratie al UPG Ploiesti.
 • Invitația din partea universităţii partenere cuprinde: numele şi prenumele cadrului didactic (personalului academic) şi perioada de deplasare (date exacte zi/lună/an) în cadrul programului ERASMUS+.
 • Programul de predare – BAZAT PE DOUA TEME DE PREDARE/CERCETARE

LOCURI DISPONIBILE

 • MOBILITATI –TRAINING – STAFF ADMINISTRATIV ACADEMIC- 16 LOCURI
 • MOBILITATI –TRAINING – STAFF ADMINISTRATIV NONACADEMIC
  • EXCLUSIV ACTIVITATI ERASMUS+ IN VEDEREA SUSTINERII PROCESULUI DE INTERNATIONALIZARE – 9 LOCURI
  • SERVICIUL DGA – 2 LOCURI
  • SERVICIUL CONTABILITATE – 2 LOCURI
  • SERVICIUL PERSONAL- 1 LOC
  • SECRETARIAT GENERAL UNIVERSITATE (INCLUSIV SECRETARIATELE FACULTATILOR)- 5 LOCURI

Petroleum Geology

Updated: aprilie 21, 2022
Nivel intermediar

Ability to realize and coordinate the activities in petroleum Geology and Geophysics domain; Technological expertise within ReservoirnGeology and Well Geophysics area and knowledge of current trends and opportunitieswithin these areas; Ability to combine technological expertise with  knowledge of Economics, Management, organization and project work and to examinetechnological solutions in a business and social perspective; Ability

Hydrocarbon Transportation, Storage and Distribution

Updated: aprilie 21, 2022
Nivel intermediar

Petroleum and Gas Engineering

Updated: aprilie 21, 2022
Nivel intermediar

INFORMATION ON SKILLS AND CURRICULUM Ability to coordinate and supervise drilling, production and workover processes; Technological expertise within the petroleum area and knowledge of current trends and opportunities within this area; Ability to use dedicated drilling–production software; Ability to combine technological expertise with knowledge of economics, management, organization and project work and to examine technological